Interview met trainee Ernst Kleinhuis

20 februari 2020

Op 2 september 2019 is het ROKT-traineeship begonnen. Vier trainees civiele techniek doen in twee jaar werkervaring op bij verschillende organisaties in de weg- en waterbouw: Rijkswaterstaat Oost-Nederland, provincie Overijssel, KWS en Traffic Service Nederland. Een unieke manier om invulling te geven aan de grote vraag naar gekwalificeerd technisch personeel.

We vroegen trainee Ernst Kleinhuis naar zijn eerste ervaringen.

Hoe bevalt het ROKT-traineeship je tot nu toe?

Het gaat prima! De combinatie met twee kleintjes thuis is wel druk, maar het is zeker de moeite waard.

Waar houd je momenteel mee bezig?

Mijn eerste traineeperiode breng ik door bij KWS  (de grootste wegenbouwer van Nederland) waar ik onderdeel uitmaak van het bedrijfsbureau. Drie onderwerpen vragen nu het meeste aandacht:

1. De doorontwikkeling van de prefab-rotonde – de ‘Protonde’ – waarvan in 2017 een prototype is gerealiseerd. Met deze werkwijze kun je in één weekend een weg of kruispunt omtoveren tot een rotonde waar je normaal twee weken over doet. Een weekend óf twee weken hinder maakt nogal verschil! Daarnaast is het een robuuste en circulaire oplossing waarbij elke keer dezelfde hoge kwaliteit wordt behaald. Inmiddels zijn er vervolgoplossingen en verbeterpunten gedefinieerd, mede door de brede input van verschillende opdrachtgevers. Heel interessant.

2. De voorbereidingsfase van een circulair bouwproject in een klein dorpje in de Achterhoek. Er wordt gestreefd naar meer synergie tussen de mensen en het groen. En naar minder of zelfs geen beton. In 2020 wordt het gerealiseerd. Ik houd mij bezig met het verzamelen van informatie en het uitwerken van ideeën over materialisering die daadwerkelijk écht duurzaam en circulair zijn. Ook zit ik met leveranciers, woningbouwers, architecten en opdrachtgevers om tafel en daar komen leuke ideeën naar boven. De manier van samenwerken tussen deze partijen is veranderd: normaal was alles ‘standaard’ en uitgeschreven. Nu werken de organisaties samen aan de uitwerking van een idee. Met daarbij natuurlijk eisen zoals meer groen en circulariteit.

3. Het uitvoeren van een vooronderzoek voor aanbestedingen met het oog op het inschrijven op een grotere aanbestedingen. De ontwikkeling van duurzaamheid en circulariteit in de sector zet zich voort. Hoe sluit dit aan bij KWS?

Wat ik over de breedte vooral zie is dat er overal ideeën over duurzaamheid en slimmer aanpakken zijn, maar dat die informatie bijna nooit wordt opgepakt en uitgewerkt. Zo heeft bijvoorbeeld elke provincie zijn eigen aanpak en daarbij aanbestedingsvorm van projecten. Het schort naar mijn mening daarbij erg aan het onderling effectief delen van kennis en ideeën. Nu lijkt het sterk op flessenpost; iemand doet iets, maar vervolgens wordt het idee niet geadopteerd.  Elke innovatie lijkt een soort prestigeproject of landmark, en vervolgens wordt het dan niet vaker toegepast; was het idee dan niet goed? En als het wel goed was, waarom wordt dit dan niet verspreid? Neem bijvoorbeeld de Protonde, waarbij ik ook tegen deze vragen ben aangelopen. Het blijft vaak prototype-building in plaats van opschalen en vervolgens repeterend werken. Ik zou graag willen weten waarom dit blijft hangen in de prototypes.

Wat deed je vóór het ROKT-traineeship?

Na mijn studie ben ik aan het werk gegaan bij een aannemer in de wegenbouw. Hoewel het mij daar goed beviel, begon het toch te kriebelen: ik wilde ook andere organisaties leren kennen en een betere balans tussen werk en privé creëren. Toevallig kwam toen de vacature voor het ROKT-traineeship voorbij. Wat mij daarin vooral aantrok is het verbinden van opdrachtgevers met opdrachtnemers en het werken aan duurzame en innovatieve oplossingen in de infra. 

Welke studie heb je gedaan?

Ik heb aan de Universiteit Twente civiele techniek gestudeerd met een master in Construction Management & Engineering. Tijdens mijn studie heb ik gekeken naar innovatiemanagement en daarbij ook iets breder bedrijfskunde meegenomen. De opdrachten waar ik nu voor KWS aan werk sluiten daar goed op aan. Wat mij opvalt is dat werkwijzen binnen de bouw vrij traditioneel zijn. Vooral als gevolg van de sterke focus op projectmatig werken en de realisatie daarvan, zonder dat er veel differentiatie is tussen de aannemers. Oplossingen zoals de Protonde, de Plastic road of een Inline Paver kunnen hierbij wel meer onderscheid geven: de aannemer moet iets unieks hebben.

Hoe gaat het met de gezamenlijke opdracht?

We hebben de voorbereiding afgerond en een plan opgesteld. Over een week hebben we een kick-off bijeenkomst en eind februari presenteren we dit voor de stuurgroep. In de basis doen we drie rondes waarin we een aantal projecten onderzoeken, met aan het einde van elke ronde een validatiesessie met experts uit organisaties uit de triple helix. Daarmee borgen we de waarde van het resultaat. Over anderhalf jaar presenteren we de resultaten in combinatie met een WOW-bijeenkomst. 

We steken onze opdracht in op duurzame innovatie in weg en waterbouw. In vergelijking met andere sectoren worden duurzame innovaties in de civiele techniek niet zo makkelijk gerealiseerd. In de energie- en de automotive sector gaat dat bijvoorbeeld veel sneller. Waar ligt dat aan? We maken nu een inventarisatie van de duurzame innovaties in de infra en wat de gezamenlijke succes- en faalfactoren zijn. Aan de hand hiervan geven we een concreet en praktisch advies, waarmee alle organisaties samen verder kunnen.

Wanneer start je met de tweede traineeperiode?  

Ik begin eind februari intern bij de provincie Overijssel. Ik heb al ideeën over wat ik daar kan oppakken. Ik denk dat het in hetzelfde straatje past als mijn werk bij KWS maar dan een andere invalshoek. En de mindset waarmee ik op pad ga is dat we meer aan de gezamenlijke opgave mogen denken.

Wat typeert werken bij de KWS? Wat valt je op?

Het is een mooie platte organisatie. De directeur of bedrijfsleider loopt elke dag een rondje en gaat op een informele manier met de medewerkers in gesprek. Er is een hoge menselijke factor. Het zijn gewoon normale, leuke mensen die betrokken zijn met elkaar. Ik merk echt het nuchtere van het noorden. Dat vind ik wel fijn. Ook lunchen ze hier met zijn allen samen. Dat is een belangrijke gewoonte bij KWS. 

Ernst Kleinhuis