ROKT traineeship civiele techniek:
jouw technische carrière start hier!

Rijkswaterstaat Oost-Nederland

Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat Oost-Nederland heeft een omvangrijk wegen- en vaarwegennet en een grote bestuurlijke omgeving. De grote rivieren liggen in de regio en daardoor heeft Rijkswaterstaat Oost-Nederland een aantal bovenregionale taken zoals internationale scheepvaart, waterverdeling en waterkwantiteit en -kwaliteit.

Lees meer ->

 

Provincie Overijssel

Samen met gemeenten, waterschappen, het Rijk, ondernemers en maatschappelijke instanties zorgen wij ervoor dat Overijssel een prachtige provincie is en blijft om te wonen, te werken en te recreëren.

Lees meer ->

KWS

De verbindende factor. Dat is onze missie en ambitie. KWS verbindt letterlijk en figuurlijk. Dagelijks werken onze gedreven collega’s aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van Nederland en het op duurzame en veilige wijze samen brengen van mensen, bedrijven, overheden en andere stakeholders. Werken bij KWS betekent werken bij de grootste wegenbouwer van Nederland. Maar een weg aanleggen, dat is echt niet het enige wat we doen. Alle specialismes hebben we in huis, bij ons kun je alle kanten op.

Lees meer ->

 

Traffic Service Nederland

Traffic Service Nederland is de projectpartner, met oog voor innovatieve oplossingen, welke wordt ingezet voor advisering, ontwerp, voorbereiding, realisatie en beheer en onderhoud van tijdelijke verkeersmaatregelen alsmede permanente RVV-bebording en bewegwijzering. Deze inzet wordt toegepast op activiteiten waarbij sprake is van incidentele of permanente beïnvloeding van alle mogelijke verkeerstromen, in geplande en ongeplande situaties, in zowel de droge- als de natte infrastructuur. Het eigen adviesbureau Traffic Service Consult zorgt voor de verankering van expertise, van verkeersmanagement in de ontwerpfase tot projectmanagement in de realisatiefase. Bij al onze activiteiten opereren wij overeenkomstig de geldende regels en richtlijnen en tonen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en lokale betrokkenheid welke laatste mede een gevolg is van onze landelijke spreiding.

Lees meer ->