ROKT traineeship civiele techniek:
deze organisaties helpen jou je carrière te kickstarten!

Rijkswaterstaat Oost-Nederland

Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat Oost-Nederland heeft een omvangrijk wegen- en vaarwegennet en een grote bestuurlijke omgeving. De grote rivieren liggen in de regio en daardoor heeft Rijkswaterstaat Oost-Nederland een aantal bovenregionale taken zoals internationale scheepvaart, waterverdeling en waterkwantiteit en -kwaliteit.

Provincie Overijssel

Samen met gemeenten, waterschappen, het Rijk, ondernemers en maatschappelijke instanties zorgen wij ervoor dat Overijssel een prachtige provincie is en blijft om te wonen, te werken en te recreëren.

KWS

De verbindende factor. Dat is onze missie en ambitie. KWS verbindt letterlijk en figuurlijk. Dagelijks werken onze gedreven collega’s aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van Nederland en het op duurzame en veilige wijze samen brengen van mensen, bedrijven, overheden en andere stakeholders. Werken bij KWS betekent werken bij de grootste wegenbouwer van Nederland. Maar een weg aanleggen, dat is echt niet het enige wat we doen. Alle specialismes hebben we in huis, bij ons kun je alle kanten op.

Traffic Service Nederland

Traffic Service Nederland is de projectpartner, met oog voor innovatieve oplossingen, welke wordt ingezet voor advisering, ontwerp, voorbereiding, realisatie en beheer en onderhoud van tijdelijke verkeersmaatregelen alsmede permanente RVV-bebording en bewegwijzering. Deze inzet wordt toegepast op activiteiten waarbij sprake is van incidentele of permanente beïnvloeding van alle mogelijke verkeerstromen, in geplande en ongeplande situaties, in zowel de droge- als de natte infrastructuur.

Enthousiast geworden?

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en –wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.

Dat is Rijkswaterstaat.

Als trainee ga je aan de slag binnen Oost-Nederland. Deze regio heeft een omvangrijk wegen- en vaarwegennet en een grote bestuurlijke omgeving. De grote rivieren liggen in de regio en daardoor heeft deze regio een aantal bovenregionale taken zoals internationale scheepvaart, waterverdeling en waterkwantiteit en -kwaliteit.

Provincie Overijssel

Als provincie is ons doel dat iedereen gezond en plezierig kan wonen, werken en recreëren in onze mooie provincie. We sporen inwoners aan mee te denken en te werken aan een provincie waar mensen zich thuis voelen. Dat betekent ook dat je samen zult werken met partners, andere overheden en burgers om projecten te realiseren.

Als trainee ga je aan de slag bij een van de acht eenheden binnen de provincie: Wegen & Kanalen. Deze eenheid is verantwoordelijk voor een veilige en vlotte verkeersafwikkeling binnen de provincie en bodem- en asbestsanering binnen risicovolle gebieden, en daar mag jij een bijdrage aan leveren! De zorg voor een goede infrastructuur, meehelpen aan de maximale levensduur van wegen, vaarwegen en objecten zoals bruggen en sluizen, of je bezighouden met bodem- en asbestsanering waardoor risico’s voor volksgezondheid weggenomen worden en de leefbaarheid van een gebied vergroot wordt. Dat kan allemaal op jouw to do list komen te staan!

Als trainee bij Provincie Overijssel lever je écht een bijdrage aan de samenleving. Vanuit jouw rol heb je invloed op de (verkeers)veiligheid en gezondheid van de mensen, de natuur en de uitstraling van het landschap. Je bent niet alleen duurzaam bezig, maar ook innovatief want met innovaties anticiperen wij actief op bijvoorbeeld de mobiliteit van de toekomst (Smart Mobility). Hoe cool is dat? En daarnaast is provincie Overijssel een professionele organisatie waar je veel kunt leren van ervaren collega’s, mee kunt werken en denken aan diverse projecten, én samenwerkt met veel mensen binnen en buiten de organisatie waardoor je direct een mooi netwerk kunt opbouwen voor de toekomst. Een unieke kans dus!

KWS

De verbindende factor. Dat is onze missie en ambitie. KWS verbindt letterlijk en figuurlijk. Dagelijks werken onze gedreven collega’s aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van Nederland en het op duurzame en veilige wijze samenbrengen van mensen, bedrijven, overheden en andere stakeholders. Werken bij KWS betekent werken bij de grootste wegenbouwer van Nederland. Maar een weg aanleggen, dat is echt niet het enige wat we doen. Alle specialismes hebben we in huis, bij ons kun je alle kanten op.

De kracht van KWS zit hem in onze decentrale organisatie, dat maakt ons een unieke werkgever. Je vindt KWS en onze dochterbedrijven door het hele land, dicht bij jou én onze klanten. Ondernemen staat overal centraal. De verantwoordelijkheid ligt laag in de organisatie, dus die krijg je bij ons. Heb jij goede ideeën, dan ga je daarmee aan de slag. Want bij KWS willen we vooroplopen en marktleider blijven. Jij werkt bij ons dan ook met de modernste technieken. In grote, landelijke en innovatieve projecten.

Als trainee kun je bijvoorbeeld aan de slag met een protonde; een prefab, modulaire rotonde die in twee dagen wordt aangelegd. Of met PlasticRoad: een modulaire, circulaire en klimaatbestendige weg op basis van gerecycled plastic. 

Traffic Service Nederland

Traffic Service Nederland is de projectpartner die ingezet wordt voor advisering, ontwerp, voorbereiding, realisatie en beheer en onderhoud van tijdelijke verkeersmaatregelen alsmede permanente RVV-bebordingen bewegwijzering. Dit altijd met oog op innovatieve oplossingen. Deze inzet wordt toegepast op activiteiten waarbij sprake is van incidentele of permanente beïnvloeding van alle mogelijke verkeerstromen, in geplande en ongeplande situaties, in zowel de droge- als de natte infrastructuur.

Het eigen adviesbureau Traffic Service Consult zorgt voor de verankering van expertise, van verkeersmanagement in de ontwerpfase tot projectmanagement in de realisatiefase. Bij al onze activiteiten opereren wij overeenkomstig de geldende regels en richtlijnen en tonen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en lokale betrokkenheid. Traffic Service Nederland levert alle diensten en producten voor de invulling van tijdelijke verkeerssituaties.

Alles wat wij doen is gericht op het verbeteren van veiligheid, doorstroming en bereikbaarheid. Wij werken met eigen mensen en materieel, wat ons efficiënt, flexibel en ook uniek maakt. Met 8 vestigingen zijn wij door én voor heel Nederland bereikbaar en beschikbaar. Als bedrijf staan we op het hoogste niveau (5!) van de C02-prestatieladder wat onze ‘bewust ondernemen’ cultuur onderstreept.