Provincie Overijssel

De provincie Overijssel is een middenbestuur dat inspireert, innoveert en investeert. Wij werken samen met partners, andere overheden en burgers om projecten te realiseren. Wij zijn gericht op de toekomst en de buitenwereld. Met een compacte organisatie werken wij vanuit bestaande kwaliteiten aan het vergroten van betrokkenheid van inwoners en partners. Ons doel is dat iedereen hier gezond en plezierig kan wonen, werken en recreëren. We sporen inwoners aan mee te denken en te werken aan een provincie waar mensen zich thuis voelen.

Deze resultaten vormen ons dagelijks werk: mooie projecten waar we als medewerkers van de provincie bijzonder trots op zijn.

De provinciale organisatie wordt gevormd door een directie en acht eenheden. Elke eenheid bestaat uit meerdere teams. Je gaat aan de slag bij de eenheid Wegen en Kanalen. De eenheid draagt bij aan een veilige en vlotte verkeersafwikkeling binnen de provincie. Dat begint bij een goede zorg voor de provinciale infrastructuur. Er wordt gezorgd voor een maximale levensduur van wegen, vaarwegen en objecten zoals bruggen en sluizen. Met innovaties anticiperen wij actief op de mobiliteit van de toekomst (Smart Mobility). Daarnaast is de eenheid verantwoordelijk voor bodem- en asbestsanering binnen risicovolle gebieden waardoor risico’s voor volksgezondheid weggenomen worden en de leefbaarheid van een gebied vergroot wordt.

www.overijssel.nl