Rijkswaterstaat Oost-Nederland

Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat Oost-Nederland heeft een omvangrijk wegen- en vaarwegennet en een grote bestuurlijke omgeving. De grote rivieren liggen in de regio en daardoor heeft Rijkswaterstaat Oost-Nederland een aantal bovenregionale taken zoals internationale scheepvaart, waterverdeling en waterkwantiteit en -kwaliteit.

Onze missie luidt:

'Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en –wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.'

Rijkswaterstaat Oost-Nederland doet dat in Overijssel en Gelderland, waar het werkgebied zo’n vierhonderd kilometer vaarwegen en zevenhonderd kilometer wegen beslaat.

Van regionale gebiedsagenda's en gezamenlijke hinderplanning tot gezamenlijk opdrachtgeverschap van aanleg en onderhoud: is Rijkswaterstaat Oost-Nederland sterk in de regio als we daar bereikbaar en herkenbaar zijn op operationeel en bestuurlijk niveau. Rijkswaterstaat Oost-Nederland is sterk in de regio door verbindingen te leggen tussen onze regionale partners, andere onderdelen van Rijkswaterstaat en de collega's van het beleid.

www.rijkswaterstaat.nl