Traffic Service Nederland

Traffic Service Nederland is de projectpartner, met oog voor innovatieve oplossingen, welke wordt ingezet voor advisering, ontwerp, voorbereiding, realisatie en beheer en onderhoud van tijdelijke verkeersmaatregelen alsmede permanente RVV-bebording en bewegwijzering. Deze inzet wordt toegepast op activiteiten waarbij sprake is van incidentele of permanente beïnvloeding van alle mogelijke verkeerstromen, in geplande en ongeplande situaties, in zowel de droge- als de natte infrastructuur. Het eigen adviesbureau Traffic Service Consult zorgt voor de verankering van expertise, van verkeersmanagement in de ontwerpfase tot projectmanagement in de realisatiefase. Bij al onze activiteiten opereren wij overeenkomstig de geldende regels en richtlijnen en tonen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en lokale betrokkenheid welke laatste mede een gevolg is van onze landelijke spreiding.

Traffic Service Nederland levert alle diensten en producten voor de invulling van tijdelijke verkeerssituaties. Alles wat wij doen is gericht op het verbeteren van veiligheid, doorstroming en bereikbaarheid. Wij werken met eigen mensen en materieel, wat ons efficiënt, flexibel en ook uniek maakt. Met 8 vestigingen zijn wij door en voor heel Nederland bereikbaar en beschikbaar. Als bedrijf staan we op het hoogste niveau (5!) van de C02-prestatieladder wat onze ‘bewust ondernemen’ cultuur onderstreept. www.tsned.nl​​

www.tsned.nl